شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون ( رییس سازمان بسیج مهندسین استان گیلان )

دبیر اجرایی کنفرانس : سرکار خانم مهندس طاهره منافی

دبیرعلمی کنفرانس : سرکار خانم مهندس حمیده فرج پور

 

اعضای کمیته های اجرایی و علمی :

مهندس اسماعیل دلخوش

مهندس سیدمحمدرضا علوی

مهندس بهنام مسعودی

مهندس محمد کاظمی